VoiceOver mô tả bằng lời nói những gì xuất hiện trên màn hình để bạn có thể sử dụng iPhone mà không cần phải nhìn vào màn hình.

VoiceOver cho bạn biết về từng mục bạn chọn. Con trỏ VoiceOver (hình chữ nhật) bao xung quanh mục và VoiceOver nói tên hoặc mô tả mục.

Chạm vào màn hình hoặc kéo ngón tay của bạn để nghe các mục trên màn hình. Khi bạn chọn văn bản, VoiceOver đọc văn bản đó. Nếu bạn bật Đọc Gợi ý, VoiceOver có thể cho bạn biết tên của mục và cung cấp hướng dẫn—chẳng hạn như "chạm hai lần để mở". Để tương tác với các mục, chẳng hạn như các nút và liên kết, hãy sử dụng các cử chỉ được mô tả trong Tìm hiểu các cử chỉ VoiceOver.

Khi bạn chuyển sang màn hình mới, VoiceOver phát âm thanh, sau đó chọn và đọc mục đầu tiên trên màn hình (thường là mục ở góc phía trên bên trái). VoiceOver cũng cho bạn biết khi màn hình thay đổi sang hướng ngang hoặc dọc và khi màn hình được khóa hoặc mở khóa.

Ghi chú: VoiceOver sử dụng ngôn ngữ được chỉ định trong cài đặt Quốc tế, cài đặt này có thể bị ảnh hưởng bởi cài đặt Định dạng Vùng trong Cài đặt > Cài đặt chung > Quốc tế. VoiceOver có sẵn bằng nhiều ngôn ngữ, nhưng không phải tất cả.