• Mua hoặc thuê video trên iTunes Store. Chạm Store trong ứng dụng Video hoặc mở ứng dụng iTunes Store trên iPhone và chạm Video. Xem Tổng quan về iTunes Store. Các video bạn mua bằng tài khoản iTunes có sẵn trong Video trên iPhone, bất kể thiết bị iOS hoặc máy tính bạn sử dụng để mua chúng. iTunes Store không khả dụng ở mọi khu vực.

  • Truyền video từ máy tính của bạn. Kết nối iPhone, sau đó đồng bộ hóa video từ iTunes trên máy tính của bạn. Xem Đồng bộ hóa với iTunes.

  • Truyền phát video từ máy tính của bạn. Bật Home Sharing trong iTunes trên máy tính của bạn. Sau đó, trên iPhone, truy cập Cài đặt > Video và nhập ID Apple và mật khẩu bạn sử dụng để thiết lập Home Sharing trên máy tính. Sau đó, mở Video trên iPhone và chạm Được chia sẻ ở đầu danh sách video.

  • Chuyển đổi video để hoạt động với iPhone. Nếu bạn cố gắng đồng bộ hóa một video từ iTunes với iPhone và thông báo cho biết video không thể phát trên iPhone, bạn có thể chuyển đổi video. Chọn video trong thư viện iTunes của bạn và chọn File > Create New Version > “Create iPod or iPhone Version”. Sau đó, đồng bộ hóa video được chuyển đổi với iPhone.

  • Xóa một video. Chạm Sửa ở phía trên bên phải bộ sưu tập của bạn. Để xóa một tập riêng lẻ của một loạt tập, vuốt sang trái trên tập trong danh sách Tập. Việc xóa video (không phải phim đã thuê) khỏi iPhone sẽ không xóa video khỏi thư viện iTunes trên máy tính của bạn và bạn có thể đồng bộ hóa lại video với iPhone sau. Nếu bạn không muốn đồng bộ hóa video trở lại iPhone, hãy đặt iTunes để không đồng bộ hóa video. Xem Đồng bộ hóa với iTunes.

    Quan trọng: Nếu bạn xóa một phim đã thuê khỏi iPhone, phim sẽ bị xóa vĩnh viễn và bạn không thể chuyển lại máy tính của mình.