Кратко запознанство с iPhone
Иконки за състоянието, Бутони, Екран Multi-Touch, Аксесоари, Преглед на iPhone.

Начални стъпки
Име на вашия iPhone, Международни настройки, Дата и час, Синхронизиране с iTunes, iCloud, Управляване на съдържание на iOS устройства, Идентификатор Apple ID, Настройване на електронна поща и други регистрации, Свързване към интернет, Свързване с Wi-Fi.

Основни функции
Пътуване с iPhone, Зареждане и следене на батерия, Сигурност, Поверителност, Ограничения, Bluetooth устройства, Използване на слушалки на Apple, AirPrint, AirPlay, Персонален Hotspot.

Siri
Настройки на Siri, Корекции, Разкажете на Siri за себе си, Отправяне на заявки.

Phone (Телефон)
Параметри на телефон, Международни разговори, Тонове за звънене и вибрации, Прехвърляне и изчакване на повиквания, показване и скриване на телефонния номер, Контакти, Визуална гласова поща, Телефонни разговори.

Mail
Настройки за електронна поща, Отпечатване на съобщения, Преглед и съхраняване на адреси, Работа с няколко съобщения, Прикачени файлове, Преглед на важни съобщения, Дописване на съобщение по-късно, Преглед на част от съобщения, Писане на съобщения.

Safari
Настройки на Safari, Поверителност и сигурност, Запазване на списък за четене за по-късно, Отстраняване на ненужното в страницата с помощта на функцията за четене, Попълване на формуляр, Споделяне на това, което сте открили, Записване на отметки, Браузване в web, Търсене в web, Кратко запознанство със Safari.

Music (Музика)
Настройки на Music (Музика), Общ достъп у дома, iTunes Match, Siri и Voice Control, Genius – направено за вас, Списъци с песни, Аудио книги, Албуми, Браузване и възпроизвеждане, Добавяне на музика.

Messages (Съобщения)
Настройки на съобщения, Изпращане на снимки, видео и други, Управляване на диалози, Изпращане и получаване на съобщения, SMS, MMS и iMessages.

Calendar (Календар)
Настройки за календар, Споделяне на календари iCloud, Използване на няколко календара., Покани, Кратко запознанство с Calendar (Календар).

Photos (Снимки)
Настройки на Photos (Снимки), Отпечатване на снимки, Редактиране на снимки и видео, Споделяне на снимки и видео, Моят поток снимки, Споделяне на снимки в iCloud, Подреждане на снимки и видео, Преглеждане на снимки и видео.

Camera (Камера)
Настройки на камерата, Преглеждане, изпращане и отпечатване, HDR, Правене на снимки и записване на видео, Кратко запознанство с Camera (Камера).

Weather (Прогноза за времето)

Clock (Часовник)
Аларми и таймери, Кратко запознанство с Clock (Часовник).

Maps (Карти)
Настройки на карти, Прегледи 3D и Flyover, Получаване на указания, Получаване на повече информация, Търсене в карта.

Videos (Видео)
Параметри на Videos (Видео), Бутони за управление, Добавяне на видео във вашата библиотека, Кратко запознанство с Videos (Видео).

Notes (Бележки)
Използване на бележки в различни регистрации, Кратко запознанство с Notes (Бележки).

Reminders (Напомняне)
Настройки на Reminders (Напомняне), Напомняния на определено местоположение, Напомняния в определен час, Кратко запознанство с Reminders (Напомняне).

Stocks (Акции)

Game Center
Настройки на Game Center, Игра с приятели, Кратко запознанство с Game Center.

Newsstand (Преса)

iTunes Store
Параметри на iTunes Store, Закупуване, наемане или използване на подарък, Браузване или търсене, Кратко запознанство с iTunes Store.

App Store
Параметри на App Store, Закупуване, подаряване и изтегляне, Намиране на програми, Кратко запознанство.

Passbook
Настройки на Passbook, Използване на Passbook, Кратко запознанство с Passbook.

Compass (Компас)
Нивелир, Кратко запознанство с Compass (Компас).

Voice Memos (Аудио бележки)
Изпращане на аудио бележки на вашия компютър, Възпроизвеждане, Запис, Кратко запознанство с Voice Memos (Аудио бележки).

FaceTime
Управление на разговори, Провеждане на разговори и отговаряне на повиквания, Кратко запознанство с FaceTime.

Contacts (Контакти)
Настройки на контакти, Добавяне на контакти, Използване на Contacts (Контакти) с Phone (Телефон)., Кратко запознанство с Contacts (Контакти).

Calculator (Калкулатор)

iBooks
Настройки на iBooks, Четене на PDF файлове, Организиране на книги, Прочит на книга, Получете iBooks.

Nike + iPod
Настройки на Nike + iPod, Тренировка, Свързване и калибриране на сензор, Кратко запознанство.

Podcasts (Подкасти)
Настройки на подкасти, Подреждане на подкасти, Бутони за управление, Добавяне на подкасти, Кратко запознанство с Podcasts (Подкасти).

Облекчена работа
Облекчена работа в OS X, Управление с глас, Голяма телефонна клавиатура, Широкоекранна клавиатура, Визуална гласова поща, Поддръжка на TTY, Докосване с помощ, Управление с превключвател, Контролиран достъп, Анулиране на околния шум.

iPhone на работа
Програми, Мрежов достъп, Mail, контакти и календари, iPhone в бизнеса.

Клавиатури на различни езици
Специални методи за въвеждане, Използване на международни клавиатури.

Безопасност, използване и поддръжка
Apple и околната среда, Информация за изхвърляне и рециклиране, Декларация за съответствие с изискванията на Канада, Декларация за съответствие с изискванията на FCC, Допълнителна информация, сервиз и поддръжка, Искате да продадете или върнете iPhone?, Настройки за мобилна мрежа, Обновяване и възстановяване на софтуера на iPhone, Създаване на резервно копие на iPhone, Деактивиран iPhone.