Pamje e shpejtë e iPhone
Ikonat e gjendjes, Butonat, Ekrani Multi-Touch, Aksesorët, Pamje e përgjithshme e iPhone.

Fillimi
Emri i iPhone tuaj, Cilësimet ndërkombëtare, Data dhe ora, Sinkronizohuni me iTunes, iCloud, Menaxhimi i përmbajtjes në pajisjet tuaja iOS, ID e Apple, Konfigurimi i llogarive të postës dhe i llogarive të tjera, Lidhja me internetin, Lidhja me Wi-Fi.

Elementaret
Udhëtimi me iPhone, Karikimi dhe monitorimi i baterisë, Siguria, Privacy, Restrictions, Pajisjet Bluetooth, Përdorimi i një kufjeje Apple, AirPrint, AirPlay, Personal Hotspot.

Siri
Cilësimet e Siri, Kryerja e korrigjimeve, Tregojini Siri-t mbi veten, Bërja e kërkesave.

Phone
Cilësimet e Phone, Thirrjet ndërkombëtare, Meloditë dhe dridhjet, Përcjellja e telefonatave, pritja e telefonatave dhe ID e telefonuesit, Contacts, Pamja e postës zanore, Telefonatat.

Mail
Cilësimet e postës, Printimi i mesazheve, Shikimi dhe ruajtja e adresave, Puna me disa mesazhe, Bashkëngjitjet, Shikimi i mesazheve të rëndësishme, Përfundimi i një mesazhi më vonë, Hidhini një sy, Shkrimi i mesazheve.

Safari
Cilësimet e Safari, Privatësia dhe siguria, Ruajtja për më vonë e listës së leximit, Shmangia e çorientimit me Reader, Plotësimi i formularëve, Ndarja e atyre që zbuloni, Mbajtja e faqeshënueseve, Shfletimi në internet, Kërkimi në internet, Pamje e shpejtë e Safari.

Music
Cilësime e Music, Home Sharing, iTunes Match, Siri dhe Voice Control, Genius, prodhuar për ju, Listat e leximit, Librat audio, Muri i albumit, Shfletimi dhe luajtja, Marrja e muzikës.

Messages
Cilësimet e Messages, Ndarja e fotove, videove dhe më shumë, Menaxhimi i bisedave, Dërgimi dhe marrja e mesazheve, SMS, MMS dhe iMessages.

Calendar
Cilësimet e Calendar, Ndarja e kalendarëve të iCloud, Përdorimi i shumë kalendarëve, Ftesat, Pamje e shpejtë e Calendar.

Photos
Cilësimet e Photos, Printimi i fotove, Redaktimi i fotove dhe shkurtimi i videove, Ndarja e fotove dhe e videove, My Photo Stream, iCloud Photo Sharing, Organizimi i fotove dhe i videove, Shikimi i fotove dhe i videove.

Camera
Cilësimet e kamerës, Pamja, ndarja dhe printimi, HDR, Bërja e fotove dhe e videove, Pamje e shpejtë e Camera.

Weather

Clock
Alarmet dhe kohëmatësit, Pamje e shpejtë e Clock.

Maps
Cilësimet e Maps, 3D dhe Flyover, Marrja e orientimeve, Për të marrë më tepër informacion, Gjetja e vendeve.

Videos
Cilësimet e Videos, Kontrollimi i luajtjes, Shtimi i videove në bibliotekë, Pamje e shpejtë e Videos.

Notes
Përdorimi i shënimeve në shumë llogari, Pamje e shpejtë e Notes.

Reminders
Cilësimet e Reminders, Kujtuesit e vendndodhjes, Kujtuesit e programuar, Pamje e shpejtë e Reminders.

Stocks

Game Center
Cilësimet e Game Center, Luajtja me miqtë, Pamje e shpejtë e Game Center.

Newsstand

iTunes Store
Cilësimet e iTunes Store, Blerja, marrja me qira ose blera me kuponë, Shfletimi ose kërkimi, Pamje e shpejtë e iTunes Store.

App Store
Cilësimet e App Store, Blerja, pagesa me kuponë, dhe shkarkimi, Gjetja e aplikacioneve, Pamje e shpejtë e App Store.

Passbook
Cilësimet e Passbook, Passbook në çdo vend, Pamje e shpejtë e Passbook.

Compass
Në nivel, Pamje e shpejtë e Compass.

Voice Memos
Zhvendosja e regjistrimeve në kompjuterin tuaj, Dëgjimi, Regjistrimi, Pamje e shpejtë e Voice Memos.

FaceTime
Menaxhimi i thirrjeve, Kryerja dhe përgjigja e thirrjeve, Pamje e shpejtë e FaceTime.

Contacts
Cilësimet e Contacts, Shtimi i kontakteve, Përdorimi i Contacts me Phone, Pamje e shpejtë e Contacts.

Calculator

iBooks
Cilësimet e iBooks, Leximi i PDF-ve, Organizimi i librave, Leximi i një libri, Marrja e iBooks.

Nike + iPod
Cilësimet e Nike + iPod, Stërvitja, Lidhja dhe kalibrimi i sensorit, Pamje e shpejtë.

Podcasts
Cilësimet e podkasteve, Organizimi i podkasteve, Kontrollimi i luajtjes, Marrja e podkasteve, Pamje e shpejtë e Podcasts.

Accessibility
Aksesueshmëria në OS X, Programi Voice Control, Tastiera e madhe e telefonit, Tastierat për së gjeri, Pamja e postës zanore, Mbështetja për TTY, Veçoria AssistiveTouch, Switch Control, Veçoria Guided Access, Anulimi i zhurmës së telefonit.

iPhone në biznes
Aplikacionet, Aksesi në rrjet, Mail, Contacts dhe Calendar, iPhone në sipërmarrje.

International Keyboards
Mënyrat speciale të futjes, Përdorimi i tastierave ndërkombëtare.

Siguria, përdorimi dhe mbështetja
Apple dhe mjedisi, Informacion për hedhjen dhe riciklimin, Deklaratë rregullatore kanadeze, Deklarata e përputhshmërisë për FCC, Për shërbimin dhe mbështetjen dhe për të mësuar më shumë, Do ta shisni apo do ta falni iPhone?, Cilësimet e Cellular, Përditësimi dhe restaurimi i softuerit të iPhone, Rezervimi i iPhone, Çaktivizimi i iPhone.