ทำความรู้จัก iPhone
ไอคอนสถานะ, ปุ่ม, หน้าจอ Multi-Touch, อุปกรณ์เสริม, ภาพรวมของ iPhone.

การเริ่มต้นใช้งาน
ชื่อ iPhone ของคุณ, การตั้งค่านานาชาติ, วันและเวลา, การเชื่อมข้อมูลกับ iTunes, iCloud, การจัดการเนื้อหาบนอุปกรณ์ iOS ของคุณ, Apple ID, การตั้งค่าเมลและบัญชีอื่น, การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต, การเชื่อมต่อกับ Wi-Fi.

ข้อมูลพื้นฐาน
เดินทางไปกับ iPhone, การชาร์จและจับตาดูแบตเตอรี่, ความปลอดภัย, ความเป็นส่วนตัว, การจำกัด, อุปกรณ์บลูทูธ, การใช้ชุดหูฟัง Apple, AirPrint, AirPlay, ฮอตสปอตส่วนตัว.

Siri
การตั้งค่า Siri, การทำการแก้ไข, การบอก Siri เกี่ยวกับตัวคุณ, การทำการร้องขอ.

เบอร์โทร
การตั้งค่าโทรศัพท์, การโทรออกต่างประเทศ, เสียงเรียกเข้าและการสั่น, การโอนสาย สายเรียกซ้อน และ ID ผู้โทร, รายชื่อ, ข้อความรับฝากแบบเห็นภาพ, การใช้โทรศัพท์.

Mail
การตั้งค่า Mail, การพิมพ์ข้อความ, การดูและบันทึกที่อยู่, การทำงานได้กับหลายข้อความ, สิ่งที่แนบมา, ดูข้อความสำคัญ, การทำให้ข้อความเสร็จในภายหลัง, การแอบมอง, การเขียนข้อความ.

Safari
การตั้งค่า Safari, ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย, การบันทึกรายการการอ่านในภายหลัง, การหลีกเลี่ยงความเกะกะด้วยตัวอ่าน, การกรอกฟอร์ม, การแบ่งปันสิ่งที่คุณค้นพบ, การเก็บที่คั่นหน้า, การเลือกดูเว็บ, ค้นหาในเว็บ, ทำความรู้จัก Safari.

เพลง
การตั้งค่าเพลง, การแบ่งปันกันภายในพื้นที่, iTunes Match, Siri และการสั่งการด้วยเสียง, Genius สร้างขึ้นสำหรับคุณ, เพลย์ลิสต์, หนังสือเสียง, กระดานอัลบั้ม, การเลือกดูและเล่น, การรับเพลง.

ข้อความ
การตั้งค่าข้อความ, การแบ่งปันรูปภาพ วิดีโอ และอื่นๆ, การจัดการบทสนทนา, การส่งและรับข้อความ, SMS, MMS และ iMessage.

ปฏิทิน
การตั้งค่าปฏิทิน, การแบ่งปันปฏิทิน iCloud, การใช้ปฏิทินหลายปฏิทิน, การเชิญ, ทำความรู้จักปฏิทิน.

รูปภาพ
การตั้งค่ารูปภาพ, การพิมพ์รูปภาพ, การแก้ไขรูปภาพหรือตัดแต่งวิดีโอ, การแบ่งปันรูปภาพและวิดีโอ, กระจายภาพของฉัน, การแบ่งปันรูปภาพ iCloud, การจัดระเบียบรูปภาพและวิดีโอของคุณ, การดูรูปภาพและวิดีโอ.

กล้อง
การตั้งค่ากล้อง, การดู การแบ่งปัน และการพิมพ์, HDR, การถ่ายรูปและวิดีโอ, ทำความรู้จัก กล้อง.

สภาพอากาศ

นาฬิกา
นาฬิกาปลุกและจับเวลาถอยหลัง, ทำความรู้จักนาฬิกา.

แผนที่
การตั้งค่าแผนที่, 3D และ Flyover, การขอวิธีเดินทาง, การรับข้อมูลเพิ่มเติม, ค้นหาสถานที่.

วิดีโอ
การตั้งค่าวิดีโอ, การควบคุมการเล่น, การเพิ่มวิดีโอไปที่คลังของคุณ, ทำความรู้จักวิดีโอ.

โน้ต
การใช้โน้ตในหลายบัญชี, ทำความรู้จักโน้ต.

เตือนความจำ
การตั้งค่าเตือนความจำ, การเตือนความจำตำแหน่ง, การเตือนความจำที่กำหนดเวลาไว้, ทำความรู้จักเตือนความจำ.

หุ้น

Game Center
การตั้งค่า Game Center, การเล่นเกมกับเพื่อน, ทำความรู้จัก Game Center.

แผงหนังสือ

iTunes Store
การตั้งค่า iTunes Store, การซื้อ การเช่า หรือการแลกใช้, การเลือกดูหรือค้นหา, ทำความรู้จัก iTunes Store.

App Store
การตั้งค่า App Store, การซื้อ แลกใช้ และดาวน์โหลด, ค้นหาแอปพลิเคชั่น, ทำความรู้จัก App Store.

Passbook
การตั้งค่า Passbook, Passbook ในระหว่างการเดินทาง, ทำความรู้จัก Passbook.

เข็มทิศ
เปิดการใช้ระดับ, ทำความรู้จัก เข็มทิศ.

เสียงบันทึก
การย้ายสิ่งที่บันทึกไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ, ฟัง, บันทึก, ทำความรู้จัก เสียงบันทึก.

FaceTime
การจัดการการโทร, โทรออกหรือรับสาย, ทำความรู้จัก FaceTime.

รายชื่อ
การตั้งค่ารายชื่อ, การเพิ่มรายชื่อ, การใช้รายชื่อด้วยโทรศัพท์, ทำความรู้จักรายชื่อ.

เครื่องคิดเลข

iBooks
การตั้งค่า iBooks, การอ่าน PDF, การจัดระเบียบหนังสือ, การอ่านหนังสือ, ขอรับ iBooks.

Nike + iPod
การตั้งค่า Nike + iPod, การออกกำลังกาย, การเชื่อมและปรับเทียบความแม่นยำเซ็นเซอร์ของคุณ, ทำความรู้จัก.

พ็อดคาสท์
การตั้งค่าพ็อดคาสท์, การจัดระเบียบพ็อดคาสท์ของคุณ, การควบคุมการเล่น, การรับพ็อดคาสท์, การทำความรู้จักพ็อดคาสท์.

การช่วยการเข้าถึง
การช่วยการเข้าถึงใน OS X, การสั่งการด้วยเสียง, แป้นตัวเลขโทรศัพท์ขนาดใหญ่, แป้นพิมพ์แบบจอกว้าง, ข้อความรับฝากแบบเห็นภาพ, รองรับ TTY, AssistiveTouch, การควบคุมสวิตช์, การใช้งานเครื่องตามที่กำหนด, การตัดเสียงรบกวนโทรศัพท์.

iPhone ในธุรกิจ
แอปฯ, การเข้าถึงเครือข่าย, Mail รายชื่อ และปฏิทิน, iPhone ในองค์กร.

แป้นพิมพ์นานาชาติ
วิธีการป้อนข้อมูลแบบพิเศษ, การใช้แป้นพิมพ์นานาชาติ.

ความปลอดภัย การดูแล และการสนับสนุน
Apple กับสิ่งแวดล้อม, ข้อมูลการกำจัดและรีไซเคิล, แถลงการณ์กฎเกณฑ์ของแคนาดา, แถลงการณ์การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ FCC, การเรียนรู้เพิ่มเติม การบริการ และการสนับสนุน, ขายหรือยก iPhone ให้คนอื่นรึเปล่า, การตั้งค่าเซลลูลาร์, การอัปเดตและกู้คืนซอฟต์แวร์ iPhone, การสำรองข้อมูล iPhone, การปิดใช้งาน iPhone.