Tổng quan về iPhone
Các biểu tượng trạng thái, Các nút, Màn hình Multi-Touch, Phụ kiện, Tổng quan về iPhone.

Bắt đầu
Tên iPhone của bạn, Cài đặt quốc tế, Ngày và giờ, Đồng bộ hóa với iTunes, iCloud, Quản lý nội dung trên các thiết bị iOS của bạn, ID Apple, Thiết lập tài khoản thư và các tài khoản khác, Kết nối với Internet, Kết nối với Wi-Fi.

Thông tin cơ bản
Di chuyển với iPhone, Sạc và theo dõi pin, Bảo an, Bảo mật, Giới hạn, Thiết bị Bluetooth, Sử dụng bộ tai nghe của Apple, AirPrint, AirPlay, Điểm truy cập Cá nhân.

Siri
Cài đặt Siri, Thực hiện các sửa đổi, Nói cho Siri biết về bạn, Đưa ra yêu cầu.

Điện thoại
Cài đặt điện thoại, Cuộc gọi quốc tế, Nhạc chuông và chế độ rung, Chuyển cuộc gọi, chờ cuộc gọi và ID người gọi, Danh bạ, Thư thoại kèm hình ảnh, Cuộc gọi điện thoại.

Mail
Cài đặt Mail, In thư, Xem và lưu các địa chỉ, Làm việc với nhiều thư, Tệp đính kèm, Xem các thư quan trọng, Hoàn thành thư sau, Tải phần xem trước, Viết thư.

Safari
Cài đặt Safari, Quyền riêng tư và bảo mật, Lưu danh sách đọc để đọc sau, Tránh xáo trộn với Trình đọc, Điền biểu mẫu, Chia sẻ những gì bạn khám phá, Lưu giữ dấu trang, Duyệt web, Tìm kiếm trên web, Tổng quan về Safari.

Nhạc
Cài đặt nhạc, Home Sharing, iTunes Match, Siri và Khẩu lệnh, Genius—được tạo cho bạn, Danh sách bài hát, Sách nói, Bìa Album, Duyệt và phát, Tải nhạc.

Tin nhắn
Cài đặt tin nhắn, Chia sẻ ảnh, video và nhiều nội dung khác, Quản lý cuộc trò chuyện, Gửi và nhận tin nhắn, SMS, MMS và iMessage.

Lịch
Cài đặt lịch, Chia sẻ lịch iCloud, Sử dụng nhiều lịch, Lời mời, Tổng quan về Lịch.

Ảnh
Cài đặt ảnh, In ảnh, Sửa ảnh hoặc cắt video, Chia sẻ ảnh và video, Kho Ảnh của tôi, Chia sẻ Ảnh trong iCloud, Sắp xếp ảnh và video của bạn, Xem ảnh và video.

Camera
Cài đặt Camera, Xem, chia sẻ và in, HDR, Chụp ảnh và quay video, Tổng quan về camera.

Thời tiết

Đồng hồ
Báo thức và hẹn giờ, Tổng quan về đồng hồ.

Bản đồ
Cài đặt Bản đồ, 3D và Flyover, Xem hướng, Nhận thêm thông tin, Tìm địa điểm.

Video
Cài đặt video, Điều khiển phát lại, Thêm video vào thư viện của bạn, Tổng quan về video.

Ghi chú
Sử dụng ghi chú trong nhiều tài khoản, Tổng quan về Ghi chú.

Lời nhắc
Cài đặt lời nhắc, Lời nhắc vị trí, Lời nhắc được lên lịch, Tổng quan về Lời nhắc.

Chứng khoán

Game Center
Cài đặt Game Center, Chơi trò chơi với bạn bè, Tổng quan về Game Center.

Quầy báo

iTunes Store
Cài đặt iTunes Store, Mua, thuê hoặc đổi quà, Duyệt hoặc tìm kiếm, Tổng quan về iTunes Store.

App Store
Cài đặt App Store, Mua, đổi quà và tải về, Tìm ứng dụng, Tổng quan về App Store.

Passbook
Cài đặt Passbook, Passbook khi di chuyển, Tổng quan về Passbook.

La bàn
Trên mặt phẳng, Tổng quan về la bàn.

Ghi âm
Di chuyển các bản ghi âm sang máy tính, Nghe, Ghi, Tổng quan về Ghi âm.

FaceTime
Quản lý các cuộc gọi, Thực hiện và trả lời cuộc gọi, Tổng quan về FaceTime.

Danh bạ
Cài đặt Danh bạ, Thêm liên hệ, Sử dụng Danh bạ với Điện thoại, Tổng quan về danh bạ.

Máy tính

iBooks
Cài đặt iBooks, Đọc PDF, Tổ chức các sách, Đọc sách, Tải iBooks.

Nike + iPod
Cài đặt Nike + iPod, Bài tập, Liên kết và hiệu chỉnh cảm biến của bạn, Tổng quan.

Podcast
Cài đặt podcast, Tổ chức podcast của bạn, Điều khiển phát lại, Nhận podcast, Tổng quan về Podcast.

Trợ năng
Trợ năng trong OS X, Khẩu lệnh, Bàn phím lớn trên điện thoại, Bàn phím trên màn hình ngang, Thư thoại kèm hình ảnh, Hỗ trợ TTY, AssistiveTouch, Điều khiển Công tắc, T.cập Được h.dẫn, Khử tiếng ồn điện thoại.

iPhone trong Kinh doanh
Ứng dụng, Truy cập mạng, Mail, Danh bạ và Lịch, iPhone trong doanh nghiệp.

Bàn phím Quốc tế
Chế độ nhập đặc biệt, Sử dụng bàn phím quốc tế.

An toàn, Sử dụng & Hỗ trợ
Apple và môi trường, Thông tin về thải bỏ và tái chế, Tuyên bố liên quan đến quy định của Canada, Tuyên bố tuân thủ FCC, Tìm hiểu thêm, dịch vụ và hỗ trợ, Bạn bán hoặc cho iPhone?, Cài đặt di động, Cập nhật và khôi phục phần mềm của iPhone, Sao lưu iPhone, iPhone bị vô hiệu hóa.