Tổng quan về Ghi âm


Ghi
âm. Chạm vào hoặc bấm nút giữa trên bộ tai nghe của bạn. Chạm lại…

Nghe
Cắt bản ghi âm. Chạm vào bản ghi âm, chạm Sửa, sau đó kéo dấu…

Di chuyển các bản ghi âm sang máy tính
Bạn có thể đồng bộ hóa các bản ghi âm với thư viện iTunes trên…