Sử dụng iTunes Store để thêm nhạc, phim và chương trình TV vào iPhone.

Màn hình duyệt đang hiển thị thông tin về các mục nổi bật. Nút Thể loại ở góc phía trên bên trái. Các nút Nổi bật và Bảng xếp hạng ở giữa phía trên và biểu tượng Lịch sử ở phía trên bên phải. Ở dưới cùng, từ trái sang phải, là các tab Nhạc, Phim, Chương trình TV, Tìm kiếm và Thêm.

Ghi chú: Bạn cần kết nối Internet và ID Apple để sử dụng iTunes Store. iTunes Store không khả dụng ở mọi khu vực.