Để đặt các tùy chọn cho Siri, truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Siri. Các tùy chọn bao gồm:

  • Bật hoặc tắt Siri

  • Ngôn ngữ

  • Giới tính giọng nói (tùy chọn này có thể không khả dụng ở tất cả các khu vực)

  • Phản hồi bằng giọng nói

  • thẻ Thông tin của tôi

  • Đưa lên để nói

  • Ngăn truy cập vào Siri khi iPhone được khóa. Truy cập Cài đặt > Touch ID & Mật khẩu (iPhone 5s) hoặc Cài đặt > Mật khẩu (các kiểu máy khác). Bạn cũng có thể vô hiệu hóa Siri bằng cách bật hạn chế. Xem Giới hạn.