Tìm iPhone có thể giúp bạn định vị và bảo mật iPhone của mình bằng ứng dụng Tìm iPhone miễn phí (có trong App Store) trên một iPhone, iPad hoặc iPod touch khác hoặc sử dụng trình duyệt web trên máy Mac hoặc PC đã đăng nhập vào www.icloud.com/find. Tìm iPhone bao gồm Khóa Kích hoạt, gây ra nhiều khó khăn hơn cho bất kỳ người nào khác sử dụng hoặc bán iPhone của bạn nếu bạn bị mất điện thoại. Yêu cầu ID Apple và mật khẩu để bật Tìm iPhone hoặc để xóa và kích hoạt lại iPhone của bạn.

  • Bật Tìm iPhone. Truy cập Cài đặt > iCloud > Tìm iPhone.

Quan trọng: Để sử dụng tính năng Tìm iPhone, Tìm iPhone phải được bật trước khi iPhone của bạn bị mất. iPhone phải có thể kết nối với Internet để bạn định vị và bảo mật thiết bị.

  • Sử dụng tính năng Tìm iPhone. Mở ứng dụng Tìm iPhone trên thiết bị iOS hoặc truy cập www.icloud.com/find trên máy tính của bạn. Đăng nhập và chọn thiết bị của bạn.

  • Phát Âm thanh:  Phát âm thanh trong hai phút.

  • Chế độ Mất máy:  Bạn có thể khóa ngay lập tức iPhone bị thất lạc của mình bằng mật khẩu và gửi tới máy một thông báo hiển thị số liên lạc. iPhone cũng theo dõi và báo cáo vị trí của thiết bị, để bạn có thể xem máy đã đi tới đâu khi kiểm tra ứng dụng Tìm iPhone.

  • Xóa iPhone:  Bảo vệ sự riêng tư của bạn bằng cách xóa tất cả thông tin và phương tiện trên iPhone và khôi phục iPhone về cài đặt ban đầu khi xuất xưởng.

Ghi chú: Trước khi bán hoặc cho đi iPhone của bạn, bạn nên xóa hoàn toàn thiết bị để xóa tất cả dữ liệu cá nhân và tắt Khóa Kích hoạt trong Tìm iPhone. Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Đặt lại > Xóa Tất cả Nội dung và Cài đặt. Xem Bạn bán hoặc cho iPhone?.