• Xem hướng lái xe. Chạm vào nút hướng, chạm vào nút hướng lái xe, nhập vị trí bắt đầu và vị trí kết thúc, sau đó chạm vào Lộ trình. Hoặc chọn một vị trí hoặc lộ trình từ danh sách nếu khả dụng. Nếu nhiều lộ trình xuất hiện, hãy chạm vào lộ trình bạn muốn sử dụng. Chạm vào Bắt đầu để bắt đầu.

 • Nghe chỉ đường từng bước:  (iPhone 4s hoặc mới hơn) Chạm Bắt đầu.

  Bản đồ đi theo tiến trình của bạn và nói chỉ đường từng bước tới đích đến của bạn. Để hiển thị hoặc ẩn các điều khiển, hãy chạm vào màn hình.

  Nếu iPhone tự động khóa, Bản đồ tiếp tục ở trên màn hình và tiếp tục thông báo các hướng dẫn. Bạn cũng có thể mở một ứng dụng khác và tiếp tục nhận chỉ đường từng bước. Để trở về Bản đồ, hãy chạm vào biểu ngữ ngang qua đầu màn hình.

  Với chỉ đường từng bước, chế độ đêm tối tự động điều chỉnh ảnh màn hình để bạn dễ xem hơn vào buổi tối.

 • Xem chỉ đường từng bước:  (iPhone 4) Chạm Bắt đầu, sau đó vuốt sang trái để xem hướng dẫn tiếp theo.

 • Xem tổng quan về lộ trình:  Chạm vào Tổng quan.

 • Xem tất cả các hướng dưới dạng danh sách:  Chạm nút hướng.

 • Dừng chỉ đường từng bước:  Chạm vào Kết thúc.

 • Nhận chỉ đường từ vị trí hiện tại của bạn. Chạm nút hướng lái xe trên biểu ngữ của đích đến. Nếu bạn đi bộ, đặt tùy chọn chỉ đường của bạn thành Đi bộ trong Cài đặt > Bản đồ.

 • Xem hướng đi bộ. Chạm nút hướng, sau đó chạm nút chỉ đường đi bộ. Nhập vị trí bắt đầu và vị trí kết thúc, sau đó chạm Lộ trình. Hoặc chọn một vị trí hoặc lộ trình từ danh sách nếu khả dụng. Chạm vào Bắt đầu, sau đó vuốt sang trái để xem hướng dẫn tiếp theo.

 • Xem hướng giao thông công cộng. Chạm nút hướng, sau đó chạm nút chỉ đường giao thông công cộng. Nhập vị trí bắt đầu và vị trí kết thúc, sau đó chạm Lộ trình. Hoặc chọn một vị trí hoặc lộ trình từ danh sách nếu khả dụng. Tải về và mở ứng dụng tạo lộ trình cho dịch vụ giao thông công cộng bạn muốn sử dụng.

 • Tìm hiểu về tình trạng giao thông. Chạm vào nút Cài đặt, sau đó chạm vào Hiển thị G.thông. Các dấu chấm màu cam hiển thị giảm tốc độ và các dấu chấm màu đỏ hiển thị giao thông dừng và đi. Để xem báo cáo sự cố, hãy chạm vào nhãn.

 • Báo cáo sự cố.  Chạm nút Cài đặt, sau đó chạm Báo cáo Sự cố.