Thư thoại kèm theo hình ảnh cho phép bạn xem danh sách thư của mình và chọn nghe hoặc xóa thư nào mà không phải xem hết tất cả các thư. Biểu trưng trên biểu tượng Thư thoại cho bạn biết bạn có bao nhiêu thư chưa nghe. Lần đầu bạn chạm vào Thư thoại, bạn sẽ nhắc bạn tạo mật khẩu thư thoại và ghi lời chào thư thoại của bạn.

  • Nghe thư thoại. Chạm Thư thoại, sau đó chạm vào thư. Để nghe lại, hãy chọn thư và chạm nút phát. Nếu thư thoại kèm hình ảnh không khả dụng với dịch vụ của bạn, hãy chạm Thư thoại và làm theo lời nhắc.

Màn hình Thư thoại. Ở đầu màn hình là thanh tiêu đề với nút Lời chào ở bên trái và nút Sửa ở bên phải. Bên dưới thanh tiêu đề là danh sách những người gọi đã để lại tin nhắn thư thoại. Chấm màu xanh cho biết thư chưa được nghe. Khi bạn chạm vào một thư, các điều khiển phát lại hiển thị cũng như các nút Loa ngoài, Gọi lại và Xóa. Các nút thông tin cho phép bạn xem thông tin liên hệ của người gọi.

Thư được lưu cho tới khi bạn xóa hoặc nhà cung cấp của bạn xóa.

  • Xóa thư. Trượt hoặc chạm vào thư, sau đó chạm Xóa.

Ghi chú: Ở một số khu vực, thư đã xóa có thể bị xóa vĩnh viễn bởi nhà cung cấp của bạn.

  • Quản lý các thư đã xóa. Chạm vào Thư thoại Đã xóa (ở cuối danh sách thư), sau đó:

  • Nghe thư đã xóa: Chạm vào thư.

  • Hủy xóa thư: Chạm vào thư và chạm Hủy xóa.

  • Xóa thư vĩnh viễn: Chạm Xóa Tất cả.

  • Cập nhật lời chào của bạn. Chạm Thư thoại, chạm Lời chào, chạm Tùy chỉnh, sau đó chạm Ghi âm. Hoặc để sử dụng lời chào chung của nhà cung cấp, chạm Mặc định.

  • Đặt âm báo cho thư thoại mới. Truy cập Cài đặt > Âm thanh.

  • Thay đổi mật khẩu. Truy cập Cài đặt > Điện thoại > Thay đổi Mật khẩu Thư thoại.