Đồng hồ đầu tiên hiển thị thời gian dựa trên vị trí của bạn khi bạn thiết lập iPhone. Thêm các đồng hồ khác để hiển thị thời gian ở các thành phố và múi giờ chính khác.

Màn hình Giờ Quốc tế với nút Sửa ở góc phía trên bên trái và nút Thêm Đồng hồ ở góc phía trên bên phải. Năm dải nằm ngang hiển thị giờ ở năm thành phố khác nhau trên thế giới. Dọc theo phần dưới cùng, từ trái sang phải, là các tab Giờ Thế giới, Báo thức, Đ.hồ bấm giờ, Hẹn giờ.