Nhập ghi chú trên iPhone và iCloud sẽ tự động làm cho chúng xuất hiện trên các thiết bị iOS khác và máy Mac của bạn. Bạn cũng có thể đọc và tạo ghi chú trong các tài khoản khác, chẳng hạn như Gmail hoặc Yahoo!.

Chạm vào nội dung của ghi chú để sửa nội dung. Chạm vào nút soạn để tạo một ghi chú mới. Chạm vào nút chia sẻ để sử dụng AirDrop, Tin nhắn hoặc Mail để chia sẻ nội dung ghi chú. Chạm vào nút quay lại để quay lại danh sách ghi chú.
  • Xem ghi chú của bạn trên các thiết bị khác. Nếu bạn sử dụng địa chỉ email icloud.com, me.com hoặc mac.com cho iCloud, hãy truy cập Cài đặt > iCloud và bật Ghi chú. Nếu bạn sử dụng Gmail hoặc một tài khoản IMAP khác cho iCloud, hãy truy cập Cài đặt > Mail, Danh bạ, Lịch và bật Ghi chú cho tài khoản. Các ghi chú của bạn xuất hiện trên tất cả các thiết bị iOS khác và máy tính Mac của bạn sử dụng cùng ID Apple.

  • Xóa một ghi chú. Vuốt sang trái qua ghi chú trong danh sách ghi chú.

  • Tìm kiếm ghi chú. Cuộn lên đầu danh sách ghi chú (hoặc chạm vào đầu màn hình) để hiển thị trường tìm kiếm, sau đó chạm vào trường này và nhập nội dung bạn đang tìm kiếm. Bạn cũng có thể tìm kiếm ghi chú từ Màn hình chính—chỉ cần kéo xuống giữa màn hình.

  • Chia sẻ hoặc in. Chạm vào nút chia sẻ ở cuối ghi chú. Bạn có thể chia sẻ qua Tin nhắn, Mail hoặc AirDrop (iPhone 5 trở lên).