Sử dụng Passbook để giữ tất cả các thẻ lên tàu, vé xem phim, phiếu giảm giá, thẻ khách hàng trung thành và nhiều thẻ khác ở cùng một nơi. Quét thẻ trên iPhone để làm thủ tục lên máy bay, vào rạp xem phim hoặc đổi coupon. Các thẻ có thể bao gồm thông tin hữu ích, như số dư trên thẻ uống cà phê của bạn, ngày hết hạn của phiếu giảm giá hoặc số ghế của bạn tại rạp hát.

Passbook hiển thị phần đầu của một số thẻ trong danh sách chạy xuống dưới màn hình.