Bạn có thể sử dụng Bàn phím Không dây của Apple (được bán riêng) để nhập văn bản trên iPhone. Bàn phím kết nối qua Bluetooth, do đó, trước tiên bạn phải ghép nối bàn phím với iPhone.

  • Ghép nối Bàn phím Không dây của Apple với iPhone. Bật bàn phím, truy cập Cài đặt > Bluetooth và bật Bluetooth, sau đó chạm vào bàn phím khi bàn phím xuất hiện trong danh sách Thiết bị.

Sau khi được ghép nối, bàn phím sẽ kết nối lại với iPhone bất cứ khi nào bàn phím nằm trong phạm vi cho phép—tối đa khoảng 30 feet (10 m). Khi được kết nối, bàn phím ảo không xuất hiện.

  • Tiết kiệm pin của bạn. Tắt Bluetooth và bàn phím không dây khi không sử dụng. Bạn cũng có thể tắt Bluetooth nút thông tin khác trong Trung tâm Kiểm soát. Để tắt bàn phím, giữ nút Bật/tắt cho tới khi đèn màu xanh tắt.

  • Hủy ghép nối bàn phím không dây. Truy cập Cài đặt > Bluetooth, chạm vào nút thông tin khác bên cạnh tên bàn phím, sau đó chạm vào "Quên Thiết bị này”.

Xem Thiết bị Bluetooth.