Làm tối màn hình để kéo dài tuổi thọ pin hoặc sử dụng Độ sáng Tự động.

Thanh trượt Độ sáng và cài đặt bật/tắt Độ sáng Tự động.
  • Điều chỉnh độ sáng màn hình. Truy cập Cài đặt > Hình nền & Độ sáng và kéo thanh trượt. Nếu Độ sáng Tự động bật, iPhone sẽ điều chỉnh độ sáng của màn hình cho điều kiện ánh sáng hiện tại bằng bộ cảm biến ánh sáng xung quanh tích hợp. Bạn cũng có thể điều chỉnh độ sáng trong Trung tâm Kiểm soát.