Khi bạn đang nghe điện thoại hoặc nghe bài hát, phim hoặc phương tiện khác, các nút ở sườn iPhone giúp điều chỉnh âm lượng. Ngoài ra, nút này còn điều khiển âm lượng cho chuông, âm báo và các hiệu ứng âm thanh khác.

CẢNH BÁO: Để biết thông tin quan trọng về việc tránh suy giảm thính lực, hãy xem Thông tin an toàn quan trọng.

Phần phía trên của iPhone với hình cận cảnh của nút Tăng âm lượng và Giảm âm lượng.
  • Khóa âm lượng chuông và âm báo. Truy cập Cài đặt > Âm thanh và tắt “Thay đổi bằng Nút”. Để giới hạn âm lượng cho nhạc và video, truy cập Cài đặt > Nhạc > Giới hạn Âm lượng.

Ghi chú: Ở một số quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu (EU), iPhone có thể cảnh báo rằng bạn đang cài đặt âm lượng trên mức an toàn cho thính giác được EU khuyến nghị. Để tăng âm lượng ngoài mức này, bạn có thể cần gỡ bỏ tạm thời kiểm soát âm lượng. Để giới hạn âm lượng tối đa của bộ tai nghe ở mức này, truy cập Cài đặt > Nhạc > Giới hạn Âm lượng và bật Giới hạn Âm lượng EU. Để ngăn các thay đổi đối với giới hạn âm lượng, truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Giới hạn.

Bạn cũng có thể sử dụng một trong hai nút âm lượng để chụp ảnh hoặc quay video. Xem Chụp ảnh và quay video.