Mở ứng dụng Video để xem phim, chương trình TV và video nhạc. Để xem podcast video, hãy cài đặt ứng dụng Podcast miễn phí từ App Store—xem Tổng quan về Podcast. Để xem các video bạn quay bằng Camera trên iPhone, hãy mở ứng dụng Ảnh.

Chạm một video để phát video đó. Chọn trong số các tab danh mục video ở cuối màn hình. Chạm vào nút Store để thêm vào thư viện của bạn. Chạm vào nút Sửa để xóa các video.

CẢNH BÁO: Để biết thông tin quan trọng về việc tránh suy giảm thính lực, hãy xem Thông tin an toàn quan trọng.

  • Xem một video. Chạm vào video trong danh sách video.

  • Vậy còn các video bạn quay bằng iPhone thì sao? Mở ứng dụng Ảnh.

  • Truyền phát hay tải về? Nếu biểu tượng iCloud xuất hiện trên hình thu nhỏ của video, bạn có thể xem video mà không cần tải video về iPhone, nếu bạn có kết nối Internet. Để tải video về iPhone sao cho bạn có thể xem mà không cần sử dụng kết nối Wi-Fi hay di động, chạm nút tải về trong thông tin chi tiết về video.

  • Bạn đang tìm kiếm các podcast hoặc video trong iTunes U? Tải về ứng dụng Podcasts hoặc ứng dụng iTunes U miễn phí từ App Store.

  • Đặt hẹn giờ tắt. Mở ứng dụng Đồng hồ và chạm vào Hẹn giờ, sau đó vuốt để đặt số giờ và phút. Chạm Khi Hẹn giờ K.thúc và chọn Dừng Phát, chạm Đặt, sau đó chạm Bắt đầu.