• Thực hiện cuộc gọi khẩn cấp khi iPhone được khóa. Trên màn hình Nhập Mật khẩu, chạm Cuộc gọi Khẩn cấp (ví dụ: để quay số 911 ở Hoa Kỳ).

Quan trọng: Bạn có thể sử dụng iPhone để thực hiện cuộc gọi khẩn cấp ở nhiều vị trí, miễn là có dịch vụ di động. Tuy nhiên, bạn không nên dựa vào tính năng này trong các trường hợp khẩn cấp. Một số mạng di động có thể không chấp nhận cuộc gọi khẩn cấp từ iPhone nếu iPhone không được kích hoạt, nếu iPhone không tương thích hoặc không được định cấu hình để hoạt động trên mạng di động cụ thể hoặc (khi áp dụng) nếu iPhone không có thẻ SIM hoặc nếu thẻ SIM được khóa bằng PIN.

Ở Hoa Kỳ, thông tin vị trí (nếu có) sẽ được cung cấp cho các nhà cung cấp dịch vụ khẩn cấp khi bạn quay số 911.

Với CDMA, khi cuộc gọi khẩn cấp kết thúc, iPhone chuyển sang chế độ cuộc gọi khẩn cấp trong vài phút để cho phép cuộc gọi lại từ các dịch vụ khẩn cấp. Trong thời gian này, việc truyền dữ liệu và tin nhắn văn bản bị chặn.

  • Thoát chế độ cuộc gọi khẩn cấp (CDMA). Thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Chạm vào nút Quay lại.

  • Bấm nút Tắt/Bật hoặc nút Home.

  • Sử dụng bàn phím để quay số không khẩn cấp.