Tìm hướng, xem vĩ độ và kinh độ của bạn, tìm mặt phẳng hoặc đối chiếu dốc.

La bàn cho bạn biết hướng iPhone đang trỏ tới. Để tìm hướng bạn đang nhắm tới, cầm iPhone ngang với mặt đất và chĩa ra xa bạn, với nút Home gần bạn nhất. Để sử dụng mặt phẳng, vuốt sang trang thứ hai.
  • Xem vị trí của bạn. Để xem vị trí hiện tại của bạn, truy cập Cài đặt > Bảo mật > Dịch vụ Định vị và bật Dịch vụ Định vị cũng như La bàn. Để biết thêm thông tin về Dịch vụ Định vị, hãy xem Bảo mật.

  • Bảo đảm đúng lộ trình. Chạm vào màn hình để khóa hướng hiện tại, sau đó theo dõi đường màu đỏ để xem bạn có đi chệch lộ trình không.

Quan trọng: Độ chính xác của la bàn có thể bị ảnh hưởng bởi nhiễu từ tính hoặc nhiễm môi trường; ngay cả các nam châm trong đệm tai nghe của iPhone có thể gây ra sự sai lệch. Chỉ sử dụng la bàn số cho các hỗ trợ điều hướng cơ bản. Không phụ thuộc vào la bàn để xác định vị trí chính xác, khu vực lân cận, khoảng cách hoặc hướng.