Tổng quan về iPhone
Hướng dẫn này mô tả các tính năng của iOS 7.1 và iPhone 4, iPhone 4s, iPhone 5,…

Phụ kiện
Các phụ kiện sau đi kèm với iPhone: Bộ tai nghe của Apple. Sử dụng…

Màn hình Multi-Touch
Một vài cử chỉ đơn giản—chạm, kéo, vuốt và chụm/mở—là tất cả những gì bạn…

Các nút


Các biểu tượng trạng thái
Các biểu tượng trên thanh trạng thái ở đầu màn hình cung cấp thông tin…