Nút Tắt/Bật
Khi bạn không sử dụng iPhone, hãy bấm nút Tắt/Bật để khóa iPhone. Thao tác…

Nút Home
đưa bạn đến Màn hình chính và cung cấp các phím tắt tiện lợi khác.…

Điều khiển âm lượng
Khi bạn đang nghe điện thoại hoặc nghe bài hát, phim hoặc phương tiện khác,…

Công tắc Chuông/Im lặng
Lật công tắc Chuông/Im lặng để đặt iPhone ở chế độ chuông hoặc chế độ…