Thực hiện cuộc gọi điện thoại đơn giản bằng cách chạm vào các mục nhập trong danh bạ và danh sách mục ưa thích của bạn. Khi bạn cần quay một số, bàn phím số lớn của iPhone sẽ giúp thực hiện dễ dàng. Xem Thực hiện cuộc gọi.