Điều khiển phát và tạm dừng trong thư thoại kèm theo hình ảnh cho phép bạn điều khiển việc phát lại thư. Kéo đầu phát trên thanh tiến trình để lặp lại phần thư khó hiểu. Xem Thư thoại kèm hình ảnh.