Để biết thông tin về cách thực hiện cuộc gọi quốc tế từ trong nước bạn (bao gồm cước phí và các loại phí khác có thể áp dụng), hãy liên hệ với nhà cung cấp của bạn.

Khi đang ở nước ngoài, bạn có thể sử dụng iPhone để thực hiện cuộc gọi, gửi và nhận tin nhắn văn bản và sử dụng các ứng dụng truy cập Internet, tùy thuộc vào mạng sẵn có.

  • Cho phép chuyển vùng quốc tế. Liên hệ với nhà cung cấp của bạn để biết thông tin về phạm vi áp dụng và phí.

Quan trọng: Bạn có thể bị tính phí chuyển vùng dữ liệu, tin nhắn văn bản và đàm thoại. Để tránh mất phí khi chuyển vùng, hãy tắt Chuyển vùng Thoại và Chuyển vùng Dữ liệu.

Bạn có thể chuyển vùng trên các mạng GSM nếu bạn có tài khoản CDMA và bạn có iPhone 4s hoặc mới hơn đã lắp thẻ SIM. Khi chuyển vùng trên mạng GSM, iPhone có quyền truy cập vào các tính năng của mạng GSM. Có thể tính phí. Liên hệ với nhà cung cấp của bạn để biết thêm thông tin.

  • Đặt tùy chọn mạng. Truy cập Cài đặt > Di động để:

  • Bật hoặc tắt chuyển vùng dữ liệu

  • Bật hoặc tắt dữ liệu di động.

  • Bật hoặc tắt chuyển vùng thoại (CDMA)

  • Sử dụng mạng GSM ở nước ngoài (CDMA)

Xem Thông tin sử dụng.

  • Tắt dịch vụ di động. Truy cập Cài đặt, bật Chế độ trên Máy bay, sau đó chạm Wi-Fi và bật chức năng này. Các cuộc gọi đến sẽ được gửi vào thư thoại. Để tiếp tục dịch vụ di động, hãy tắt Chế độ trên Máy bay.

  • Thực hiện cuộc gọi tới các liên hệ và liên hệ ưa thích của bạn trong khi đang ở nước ngoài. (GSM) Truy cập Cài đặt > Điện thoại và bật Hỗ trợ Quay số. Trợ giúp Quay số tự động thêm tiền tố hoặc mã quốc gia cho các cuộc gọi đến Hoa Kỳ.

  • Chọn mạng của một nhà cung cấp. Truy cập Cài đặt > Nhà cung cấp. Cài đặt này xuất hiện trên mạng GSM khi bạn ở ngoài vùng phủ sóng của nhà cung cấp mạng của bạn và các mạng dữ liệu nhà cung cấp địa phương khác có sẵn để sử dụng cho cuộc gọi điện thoại, thư thoại kèm theo hình ảnh và kết nối Internet qua mạng di động. Bạn chỉ có thể thực hiện cuộc gọi đối với những nhà cung cấp có thỏa thuận chuyển vùng với nhà cung cấp của bạn. Phí bổ sung có thể áp dụng. Phí chuyển vùng có thể được tính cho bạn bởi nhà cung cấp khác, thông qua nhà cung cấp của bạn.

  • Nhận thư thoại khi thư thoại kèm hình ảnh không khả dụng. Quay số của chính bạn (với CDMA, thêm # vào sau số của bạn) hoặc hoặc chạm và giữ "1" trên bàn phím số.