Lật công tắc Chuông/Im lặng để đặt iPhone ở chế độ chuông hoặc chế độ im lặng .

Phần phía trên của iPhone với hai hình cận cảnh của công tắc Chuông/Im lặng—một hình minh họa công tắc được đặt ở chế độ chuông (nghĩa là, hướng về mặt trước của iPhone) và hình còn lại minh họa công tắc được đặt ở chế độ im lặng (hướng về mặt sau của iPhone, với thanh màu cam trên công tắc hiển thị).

Ở chế độ đổ chuông, iPhone đổ mọi chuông. Khi được đặt sang chế độ im lặng, iPhone không đổ chuông hoặc phát âm báo và các hiệu ứng âm thanh khác.

Quan trọng: Báo thức, các ứng dụng âm thanh như Nhạc và nhiều trò chơi vẫn phát ra âm thanh qua loa tích hợp, ngay cả khi iPhone được đặt sang chế độ im lặng. Ở một số khu vực, hiệu ứng âm thanh cho Camera và Ghi âm vẫn được phát kể cả khi công tắc Chuông/Im lặng đã được đặt sang chế độ im lặng.

Để biết thông tin về việc thay đổi cài đặt âm thanh và chế độ rung, hãy xem Âm thanh và tắt tiếng.

  • Sử dụng tính năng Không Làm phiền. Bạn cũng có thể tắt tiếng cuộc gọi, cảnh báo và thông báo bằng tính năng Không Làm phiền. Vuốt từ cuối màn hình lên để mở Trung tâm Kiểm soát, sau đó chạm nút Không Làm Phiền. Xem Không Làm phiền.