Để sử dụng các điều khiển phát lại, chạm vào màn hình trong khi xem. Ở giữa trên cùng là thanh trượt theo dõi vị trí với đầu phát bạn có thể kéo để tiến về trước hoặc lùi lại. Thời gian đã trôi qua và thời gian còn lại hiển thị ở hai đầu thanh trượt theo dõi vị trí. Nút chế độ xem toàn màn hình xuất hiện ở góc trên bên phải nếu video không vừa với màn hình. Các điều khiển phát lại video xuất hiện ở giữa dưới cùng.
  • Chỉnh video ra toàn màn hình hoặc vừa với màn hình. Chạm nút chế độ xem toàn màn hình hoặc nút thoát chế độ xem toàn màn hình. Hoặc, chạm hai lần vào video để chỉnh tỷ lệ mà không hiển thị điều khiển. Nếu bạn không thấy các bộ điều khiển chỉnh tỷ lệ, video của bạn đã hoàn toàn vừa với màn hình.

  • Bắt đầu lại từ đầu. Nếu video gồm nhiều chương, kéo đầu phát dọc thanh tiến trình về hết bên trái. Nếu không có chương nào, hãy chạm nút chương trước.

  • Chuyển đến chương tiếp theo hoặc trước đó. Chạm nút chương tiếp hoặc nút chương trước. Bạn cũng có thể bấm nút giữa hoặc nút tương đương trên bộ tai nghe tương thích hai lần (chuyển tới chương tiếp theo) hoặc ba lần (chuyển tới chương trước đó).

  • Tua lại hoặc tua đi nhanh. Chạm và giữ nút chương trước hoặc nút chương tiếp.

  • Chọn một ngôn ngữ âm thanh khác. Nếu video cung cấp các ngôn ngữ khác, chạm nút bản khác, sau đó chọn một ngôn ngữ từ danh sách Âm thanh.

  • Hiển thị phụ đề hoặc chú thích. Chạm nút bản khác. Không phải tất cả các video đều có phụ đề hoặc chú thích.

  • Tùy chỉnh cách hiển thị phụ đề. Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > Phụ đề & Chú thích.

  • Bạn muốn xem các chú thích hoặc phụ đề dành cho người điếc hoặc khiếm thính? Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > Phụ đề & Chú thích và bật Phụ đề + SDH.

  • Xem video trên TV. Chạm nút AirPlay. Để biết thêm thông tin về AirPlay và các cách kết nối khác, xem AirPlay.