Ảnh cho phép bạn xem:

  • Cuộn Camera—ảnh và video bạn chụp/quay trên iPhone hoặc lưu từ email, tin nhắn văn bản, trang web hoặc ảnh chụp màn hình

  • Ảnh và video được chia sẻ—Các ảnh và video mà bạn đã chia sẻ bằng tính năng Chia sẻ Ảnh trong iCloud hoặc các ảnh và video do những người khác chia sẻ với bạn (xem Chia sẻ Ảnh trong iCloud)

  • Ảnh và video được đồng bộ hóa từ máy tính của bạn (xem Đồng bộ hóa với iTunes)

Chế độ xem Khoảnh khắc của Ảnh. Nút Bộ sưu tập xuất hiện ở phía trên bên trái, nút Chọn ở phía trên bên phải. Các tab Ảnh, Được chia sẻ và Album xuất hiện ở dưới cùng.
  • Xem các ảnh và video của bạn. Chạm vào Ảnh. Ứng dụng Ảnh sẽ tự động sắp xếp các ảnh và video của bạn theo năm, theo bộ sưu tập và theo khoảnh khắc. Để duyệt nhanh các ảnh trong một bộ sưu tập hoặc năm, chạm và giữ một lúc, sau đó kéo.

Theo mặc định, ứng dụng Ảnh hiển thị một tập hợp con đại diện cho ảnh của bạn khi bạn xem theo năm hoặc theo bộ sưu tập. Để xem tất cả các ảnh của bạn, truy cập Cài đặt > Ảnh & Camera và tắt Tóm tắt Ảnh.

  • Xem theo sự kiện hoặc theo khuôn mặt. Album bạn đồng bộ hóa với iPhoto 8.0 trở lên hoặc Aperture phiên bản 3.0.2 trở lên, có thể được xem theo sự kiện hoặc theo khuôn mặt. Chạm Album, sau đó cuộn để tìm Sự kiện hoặc Khuôn mặt.

  • Xem theo vị trí. Trong khi xem theo năm hoặc theo bộ sưu tập, chạm nút phát. Ảnh và video có chứa thông tin vị trí xuất hiện trên bản đồ, cho biết nơi chúng đã được chụp.

Trong khi xem ảnh hoặc video, chạm để hiển thị hoặc ẩn các điều khiển. Vuốt sang trái hoặc phải để tiến lên hoặc lùi lại.

  • Phóng to hoặc thu nhỏ. Chạm hai lần hoặc chụm và mở hai ngón tay trên ảnh. Khi bạn phóng to, bạn có thể kéo để xem các phần khác của ảnh.

  • Phát video. Chạm nút phát. Để thay đổi giữa chế độ xem toàn màn hình và chế độ xem vừa với màn hình, hãy chạm hai lần vào màn hình.

  • Phát một bản trình chiếu. Trong khi xem ảnh, chạm nút chia sẻ, sau đó chạm Trình chiếu. Chọn tùy chọn, sau đó chạm Bắt đầu Trình chiếu. Để dừng trình chiếu, hãy chạm vào màn hình. Để đặt các tùy chọn trình chiếu khác, truy cập Cài đặt > Ảnh & Camera.

Để truyền phát bản trình chiếu hoặc video đến TV, xem AirPlay.