Các biểu tượng trên thanh trạng thái ở đầu màn hình cung cấp thông tin về iPhone:

Biểu tượng trạng thái

Ý nghĩa

biểu tượng trạng thái cường độ tín hiệu di động (năm chấm)

Tín hiệu di động

Bạn đang trong vùng phủ sóng của mạng di động và có thể thực hiện và nhận cuộc gọi. Nếu không có tín hiệu, “Không có D.vụ” sẽ hiển thị.

biểu tượng trạng thái chế độ trên Máy bay

Chế độ trên máy bay

Chế độ trên máy bay được bật—bạn không thể thực hiện các cuộc gọi điện thoại và các chức năng không dây khác có thể bị tắt. Xem Di chuyển với iPhone.

biểu tượng trạng thái LTE

LTE

Mạng LTE của nhà cung cấp của bạn khả dụng và iPhone có thể kết nối với Internet qua mạng đó. (iPhone 5 trở lên. Không sẵn có ở mọi khu vực.) Xem Cài đặt di động.

biểu tượng trạng thái 4G

UMTS

Mạng LTE hoặc 4G UMTS (GSM) (tùy theo nhà cung cấp) của nhà cung cấp của bạn khả dụng và iPhone có thể kết nối với Internet qua mạng đó. (iPhone 4s hoặc mới hơn. Không sẵn có ở mọi khu vực.) Xem Cài đặt di động.

biểu tượng trạng thái 3G

UMTS/EV-DO

Mạng 3G UMTS (GSM) hoặc EV-DO (CDMA) của nhà cung cấp của bạn khả dụng và iPhone có thể kết nối với Internet qua mạng đó. Xem Cài đặt di động.

biểu tượng trạng thái EDGE ("E")

EDGE

Mạng EDGE (GSM) của nhà cung cấp của bạn khả dụng và iPhone có thể kết nối với Internet qua mạng đó. Xem Cài đặt di động.

biểu tượng trạng thái GPRS

GPRS/1xRTT

Mạng GPRS (GSM) hoặc 1xRTT (CDMA) của nhà cung cấp của bạn khả dụng và iPhone có thể kết nối với Internet qua mạng đó. Xem Cài đặt di động.

biểu tượng trạng thái Wi-Fi

Wi-Fi

iPhone được kết nối với Internet qua mạng Wi-Fi. Xem Kết nối với Wi-Fi.

biểu tượng trạng thái Không Làm phiền

Không Làm phiền

“Không Làm phiền” được bật. Xem Không Làm phiền.

biểu tượng trạng thái Điểm truy cập Cá nhân

Điểm truy cập Cá nhân

iPhone đang cung cấp Điểm truy cập Cá nhân cho một thiết bị khác. Xem Điểm truy cập Cá nhân.

biểu tượng trạng thái đồng bộ hóa

Đồng bộ hóa

iPhone đang đồng bộ hóa với iTunes.

biểu tượng trạng thái hoạt động của mạng

Hoạt động của mạng

Cho biết rằng có hoạt động của mạng. Một số ứng dụng của bên thứ ba cũng có thể sử dụng biểu tượng này để biểu thị quá trình đang hoạt động.

biểu tượng trạng thái chuyển cuộc gọi

Chuyển Cuộc gọi

Chuyển Cuộc gọi được thiết lập. Xem Chuyển cuộc gọi, chờ cuộc gọi và ID người gọi.

biểu tượng trạng thái VPN

VPN

Bạn được kết nối với mạng bằng VPN. Xem Truy cập mạng.

biểu tượng trạng thái TTY

TTY

iPhone được thiết lập để làm việc với máy TTY. Xem Hỗ trợ TTY.

biểu tượng trạng thái khóa hướng dọc

Khóa hướng dọc

Màn hình iPhone được khóa theo hướng dọc. Xem Thay đổi hướng màn hình.

biểu tượng trạng thái báo thức

Báo thức

Báo thức được đặt. Xem Báo thức và hẹn giờ.

biểu tượng trạng thái Dịch vụ Định vị

Dịch vụ Định vị

Mục đang sử dụng Dịch vụ Định vị. Xem Bảo mật.

biểu tượng trạng thái Bluetooth

Bluetooth®

Biểu tượng màu lam hoặc màu trắng:  Bluetooth đang bật và được ghép đôi với thiết bị khác.

Biểu tượng màu xám:  Bluetooth đang bật. Nếu iPhone được ghép đôi với thiết bị, thiết bị có thể nằm ngoài phạm vi hoặc bị tắt.

Không có biểu tượng:  Bluetooth bị tắt.

Xem Thiết bị Bluetooth.

biểu tượng trạng thái pin Bluetooth

Pin Bluetooth

Cho biết mức pin của thiết bị Bluetooth được ghép nối.

biểu tượng trạng thái pin

Pin

Cho biết mức pin hoặc trạng thái sạc của iPhone. Xem Sạc và theo dõi pin.